Διεύθυνση,Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

30 Nov 08:45 - 16:00 30 Nov 08:45 - 16:00 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 1.Να αντιμετωπίζουν η να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων 2.Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό...   More info

Διαδικτυακό Marketing & Social Media

06 Dec 08:30 - 16:30 06 Dec 08:30 - 16:30 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το κόστος και την θεματολογία: www.planetinteractive.com.cy...   More info

Ανάπτυξη Αποτελεσματικής Ομάδας Πώλησης

08 Dec 08:45 - 16:00 08 Dec 08:45 - 16:00 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα που θα παρουσιασθούν: www.planetinteractive.com.cy...   More info

Οργανωση & Διοικηση Πωλήσεων

15 Dec 08:30 - 16:00 15 Dec 08:30 - 16:00 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Ένα Πρωτοποριακό Σεμινάριο που αναφέρεται στις Αποτελεσματικές Τεχνικές Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων.Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα www.planetinteractive.com.cy...   More info

Το Μάρκετινγκ & Πωλήσεις σαν Βασική Λειτουργία MM Επιχειρήσεων"

18 Jan 08:30 - 19 Jan 16:45 18 Jan 08:30 - 19 Jan 16:45 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο θα ασχοληθεί με θέματα που άπτονται των βασικών αρχών Μάρκετινγκ και της αποτελεσματικής Διεύθυνσης Πωλήσεων.Περισσότερες πληροφορίες είναι...   More info

Marketing & Sales Techniques using Digital Marketing & S.Media

24 Jan 08:30 - 31 Jan 16:30 24 Jan 08:30 - 31 Jan 16:30 - Nicosia Nicosia
Europa Plaza Hotel Europa Plaza Hotel
Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις σε περιόδους κρίσεων .Αναλύει με πολύ παραστατικό τρόπο του πιο κάτω θεματικούς τομείς : 1.Τα σημαντικά βήματα...   More info


© 2017 Siguez