Γενικός κανονισμός της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων

23 Mar 14:00 - 18:00 23 Mar 14:00 - 18:00 - Nicosia Nicosia
TC Square Ltd TC Square Ltd
Ο καινούριος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) έρχεται να αντικαταστήσει την οδηγία 95/46/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σκοπός του...   More info

Μαθήματα EXCEL - basic to advanced level

11 Apr 15:00 - 23 May 18:00 11 Apr 15:00 - 23 May 18:00 - Nicosia Nicosia
TC Square Ltd TC Square Ltd
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους, μέσα από πρακτικά μαθήματα, με τα εργαλεία της εφαρμογής Microsoft Excel 2010 καθώς και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν...   More info


© 2018 Siguez